top of page

Цена за управление

ПОЛУЧАВАТЕ ВСИЧКИ ОСПИСАНИ УСЛУГИ ЗА ФИКСИРАНА ТАКСА ОТ 18% ВЪРХУ НЕТНИЯ ДОХОД ОТ НАСТАНЯВАНЕ:

ВКЛЮЧЕНО В КОМИСИОННАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ

ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ "ЕСТИ"

ДИНАМИЧНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ

КООРДИНИРАНЕ НА ПРАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ

hammer-and-wrench_1f6e0-fe0f.png

КООРДИНИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И ДРЕБНИ РЕМОНТИ

МУЛТИКАНАЛНА КОМУНИКАЦИЯ С ГОСТИТЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

ПРАВНО И СЧЕТОВОДНО
КОНСУЛТИРАНЕ

ВЪТРЕШЕН
ДИЗАЙН

ФОТОГРАФИЯ И
AI ОБРАБОТКА

Управление

Подходящ за:

 • Юридически лица

 • Физически лица, които се осигуряват в България на максималния осигурителен праг.

Какво представлява:

 • Ние управляваме имота от ваше име и за ваша сметка.

 • Вие имате пълна свобода да използвате имота си, когато пожелаете.

Предимства:

 • Получавате максимален доход

Недостатъци:

 • Имате административни и данъчни задължения.

 • Трябва да плащате осигуровки, в случай че се осигурявате под максималния праг

Допълнителни детайли: 

 • Начисляваме ДДС върху нашата комисиона, таксите почистване и допълнителните разходи.

Управление на имоти, кутия за ключове,менажиране на имоти, мениджиране на имоти, апартамен

Наем

Подходящ за:

 •  Физически лица, които живеят в чужбина или лица, които се осигуряват в България под максималния осигурителен доход.

Какво представлява:

 • Ние управляваме имота и го преотдаваме от наше име.

 • Вие имате пълна свобода да използвате имота си, когато пожелаете.

Предимства:

 • Нямате никакви административни и данъчни задължения.

Недостатъци:

 •  Получавате по-нисък доход в сравнение с вариант “Управление”. 

 • Начисляваме 9% ДДС върху прихода от нощувки и такса почистване, но не начисляваме ДДС върху нашата комисиона. Начисляваме корпоративен данък. В следствие на това доходът е по-нисък отколкото във вариант “Управление”

bottom of page