top of page

Брокерска Услуга

За бъдещи инвеститори в airbnb и booking.com имоти

Нашата комплексна посредническа услуга ви дава спокойствие в процеса по избор и закупуване на имот, предназначен за отдаване през платформите на еърбнб и букинг. За разлика от традиционните брокери, които просто свързват продавача с купувача, ние предлагаме добавена стойност за инвеститорите в апартаменти, които ще бъдат отдавани краткосрочно. Специализирани в пазара на Airbnb и Booking.com, ние не само ще ви помогнем да намерите правилния имот, но и ще ви предоставим консултации относно оформлението, дизайна, възвръщаемостта и рентабилността му.

Управление на имоти, кутия за ключове,менажиране на имоти, мениджиране на имоти, апартаменти, София, airbnb, ербнб, еърбнб, рбнб, аирбнб, букинг, буукинг, booking.com, booking, управление, краткосрочни наеми, гости, хотелски апартамент, Мениджмънт на Airbnb имоти, оптимизиране, отпимизация
Локация

Благодарение на натрупаните с години данни и опит за пазара на Airbnb и Booking.com имоти в София, ние ви помагаме да намерите най-обещаващите локации. Нашият подход е основан на реални данни, като се фокусираме върху райони с висока средна цена на нощувка и максимална заетост. Ние ви помагаме да закупите апартамент, който не само обещава добра възвръщаемост, но и отговаря на актуалните пазарни тенденции и предпочитания на гостите.

Управление на имоти, кутия за ключове,менажиране на имоти, мениджиране на имоти, апартаменти, София, airbnb, ербнб, еърбнб, рбнб, аирбнб, букинг, буукинг, booking.com, booking, управление, краткосрочни наеми, гости, хотелски апартамент, Мениджмънт на Airbnb имоти, оптимизиране, отпимизация
Дизайн и разпределение

Възползвайте се от богатия опит на BnB Manager в ремонтирането и преустройството на имоти за Airbnb в София, за да повишите доходността на вашата инвестиция. Нашата експертиза и опит са вашето предимство в разработването на най-ефективното разпределение на вашия апартамент, гарантирайки, че всяко пространство не само е естетически издържано, но и увеличава потенциала му за отдаването му на краткосрочен наем. За тези, които търсят всеобхватно решение, предлагаме пълни дизайнерски услуги срещу допълнителна такса, трансформирайки имота в изключително желан апартамент за краткосрочно настаняване. 

Управление на имоти, кутия за ключове,менажиране на имоти, мениджиране на имоти, апартаменти, София, airbnb, ербнб, еърбнб, рбнб, аирбнб, букинг, буукинг, booking.com, booking, управление, краткосрочни наеми, гости, хотелски апартамент, Мениджмънт на Airbnb имоти, оптимизиране, отпимизация
Възвръщаемост на инвестицията

Увеличете потенциала на вашата инвестиция с изготвен от нас анализ на възвръщаемостта (ROI) за вашата покупка на еърбнб и букинг апартамент в София. Оценяваме фактори като очакван наем, средни нива на заетост и текущи оперативни разходи, всички рамкирани в динамичните пазари на Airbnb и Booking.com в София. Този анализ Ви гарантира, че имате ясна картина на потенциалните печалби и разходи, като ви помага да вземете информирано решение.

Управление на имоти, кутия за ключове,менажиране на имоти, мениджиране на имоти, апартаменти, София, airbnb, ербнб, еърбнб, рбнб, аирбнб, букинг, буукинг, booking.com, booking, управление, краткосрочни наеми, гости, хотелски апартамент, Мениджмънт на Airbnb имоти, оптимизиране, отпимизация
Правна
проверка

Опростете придобиването на имот в София с помощта на BnB Manager, за да проверите и набавите всички необходими за сделката документи. Ние се занимаваме с правната проверка на документите и историята на имота, не оставяйки нищо на случайността. Тази услуга не само ви спестява време, но и ви осигурява спокойствие, знаейки, че всеки аспект от придобиването се управлява внимателно от юристи, запознати с правната рамка при придобиването на имоти в София.

Управление на имоти, кутия за ключове,менажиране на имоти, мениджиране на имоти, апартаменти, София, airbnb, ербнб, еърбнб, рбнб, аирбнб, букинг, буукинг, booking.com, booking, управление, краткосрочни наеми, гости, хотелски апартамент, Мениджмънт на Airbnb имоти, оптимизиране, отпимизация
bottom of page